Przydatne informacje dotyczące mandatów karnych dla kierowców w 2022 roku

Z dniem 1 stycznia 2022 roku mamy do czynienia ze zmienionymi i zaostrzonymi przepisami nakierowanymi na bardziej rygorystyczne kary dla kierowców, którzy nie przestrzegają ustalonych zasad oraz ograniczeń. Kary finansowe są o wiele bardziej dotkliwe, a o utratę prawa jazdy będzie dużo łatwiej. W związku z tym warto poznać zmienione przepisy i się do nich stosować.

Zmiana kwot mandatów karnych za przekroczenie maksymalnej dozwolonej prędkości

Podstawową i najbardziej dotkliwą zmianą uderzającą w kierowców pojazdów jest podwyższenie kwot mandatów karnych, które trzeba zapłacić, gdy zostanie przekroczona dozwolona prędkość. Stawki po aktualizacjach prezentują się następująco.

 • przekroczenie prędkości do 10 km/h – 50 zł,
 • przekroczenie prędkości o 11-15 km/h – 100 zł,
 • przekroczenie prędkości o 16-20 km/h – 200 zł,
 • przekroczenie prędkości o 21-25 km/h – 300 zł,
 • przekroczenie prędkości o 26-30 km/h – 400 zł,
 • przekroczenie prędkości o 31-40 km/h – 800 zł,
 • przekroczenie prędkości o 41-50 km/h – 1000 zł,
 • przekroczenie prędkości o 51-60 km/h – 1500 zł,
 • przekroczenie prędkości o 61-70 km/h – 2000 zł,
 • przekroczenie prędkości o 71 km/h i więcej – 2500 zł.

W związku z powyższymi informacjami, można zauważyć, że zaktualizowane kwoty mandatów potrafią w znaczącym stopniu naruszyć budżet kierowcy. Dodatkowo nowe przepisy nie przewidują obniżki kary o 10% w przypadku opłacenia mandatu od razu u funkcjonariuszy.

Zaktualizowane zasady dotyczące punktów karnych

Również przyznawanie oraz likwidacja punktów karnych uległy zmianie. Dotychczas można było otrzymać maksymalnie 10 punktów jednorazowo za najcięższe przewinienie. Teraz ta liczba zwiększa się do 15 przy utrzymaniu obecnych limitów punktów przy których traci się prawo jazdy. Maksymalną karę punktową otrzymuje się między innymi w następujących sytuacjach:

 • nieprzestrzeganie zasad dotyczących przepuszczania pieszych na przejściu,
 • wyprzedzanie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych albo na nim lub omijanie pojazdu, który ustępuje pierwszeństwa pieszemu,
 • spowodowanie wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym,
 • ucieczka lub niezatrzymanie się do kontroli policyjnej,
 • prowadzenie pojazdu będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków o podobnym działaniu.

Za inne wykroczenia można otrzymać równie dotkliwe kary na poziomie 13, 10 czy też 8 punktów karnych. W ramach nowych przepisów nie ma możliwości brania udziału w kursach likwidujących część posiadanych punktów karnych. Samoczynnie punkty takie kasują się dopiero po 2 latach, tylko że okres ten nie liczy się od momentu otrzymania mandatu, a od chwili jego opłacenia.